مکالمه بین tablooaraz و kianas

5 پیغام بازدید کنندگان

  1. زمانی* که شما یک موجودیت جدید در CRM ایجاد می*کنید، قادر هستید آن را با موجودیت دیگری ارتباط دهید. حال این ارتباط می*تواند ۱ به N یا N به ۱ و یا N به N باشد که با توجه به نیازتان آن را انتخاب می*کنید.
    راهنمای انتخاب پرینتر
    نمایندگی اچ پی
نمایش پیغامهای بازدید کننده 1 از 5 تا 5