https://visaem.com/wp-content/uploads/schengen-country.jpg
همانطور که در تصویر مشاهده می کنید، در حال حاضر 26 کشور عضو پیمان شینگن هستند. این به معنی است که در صورت گرفتن ویزای شینگن یکی از این...