توضیحات پولشمار سایان bankers
شمارش دلخواه از ۱ الی ۹۹۹
نمایشگر دوم مخصوص مشتری
قابلیت تشخیص اسکناس های نصفه و دوبل
سیستم تشخیص اسکناس جعلی در ۳ حالت تکی بسته ای و اتوماتیک
شمارش اتوماتیک و و غیر اتوماتیک
مجهز به مدار میکرو کنترلر دقیق
مجهز به دو سنسور شمارش قابلیت شمارش اسکناسهای کهنه و فرسوده
قابلیت شمارش انواع اسکناس بدون نیاز به تنظیم
مجهز به تسمه های دندانه دار بدون پارگی