پولشمار فست ( fast )

شمارش دلخواه ار ...100 .... 10,20,30

نمایشگر دوم سیار برای مشتری

مجهز به سیستم تست اسکناس جعلی بطور دستی

شمارش اتوماتیک

مجهز به مدار میکروکنترکر دقیق

مجهز به دو سنسور شمارش

قابلیت شمارش کهنه و پاره ترین بسته های اسکناس در ایران

قابلیت شمارش انواع اسکناس بدون تنظیم

دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک

ساخت کشور ایران
شماره دفترنمایندگی ما 021-89392