اشخاصی که در حوزه محصولات چوبی فعالیت دارند می توانند برای تولید صنایع چوبی خود شرکت ثبت نمایند. برای ثبت این شرکت بایستی از سازمان صنعت، معدن و تجارت مجوز مربوطه را گرفت. بنابراین بعد از دریافت مجوز لازم توانایی به ثبت رساندن شرکت خویش را در قالب شرکت سهامی خاص و شرکت با مسئولیت محدود خواهند داشت.
شرایط مورد نیازبرای ثبت شرکت تولید صنایع چوبی با مسئولیت محدود شامل موارد زیر می باشد :
تعهد با پرداخت کل سرمایه به صورت نقدی
دارابودن حداقل یک میلیون ریال سرمایه اولیه
حداقل دارای 2 نفر عضو

شرایط مورد نیازبرای ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر است:
حداقل سرمایه مورد نیاز یک میلیون ریال
حداقل 35 درصد سرمایه باید نزد بانک به نام شرکت پرداخت شود.
حداقل دارای 3 نفر عضو و 2 نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند.