نوعی قند که از نیشکر به دست می آید نبات نام دارد و آبنبات از مخلوط آب و شکر و طعم دهنده های طبیعی به دست می آید. به وجود آوردن کسب و کار در حوزه آبنبات و نبات از طریق ایجاد یک شرکت امکان پذیر است. اگر بار اول است که شرکت ثبت می کنید بهترین گزینه برای ثبت شرکت ، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص می باشد. شرایط لازم برای ثبت شرکت تولید آبنبات و نبات سهامی خاص به این شرح است : حداقل ۳۵% سرمایه نقدا پرداخت شود ، حداقل سرمایه مورد نیاز 1,000,000 ریال ، حداقل ۳ نفرعضو به علاوه دو نفر بازرس که بازرسین نباید از اعضاء باشند. مدارکی که برای ثبت شرکت تولید نبات و آبنبات سهامی خاص لازم است شامل موارد زیر می باشد :
اخذ مجوز درصورت مجوزی بودن موضوع
اقرارنامه امضاء شده
تصویر شناسنامه وکارت ملی کلیه اعضاء
اصل گواهی عدم سوء پیشینه کیفری