دانش آموزان و والدین گرامی برای انجام ثبت نام و اعلام نتایج در مدارس تیزهوشان و نمونه دولتی و شاهد می توانند از مشاوران سامانه ندای مشاور کمک بگیرند. مشاوران این مرکز در تهران بصورت حضوری و تلفنی و در شهرستان بصورت تلفنی مشاوره می دهند برای اطلاع از
سایت ثبت نام و اعلام نتایج تیزهوشان و نمونه دولتی ششم به هفتم azmoon.medu.ir
سایت ثبت نام و اعلام نتایج تیزهوشان و نمونه دولتی نهم به دهم www.hoosh.medu.ir
سایت ثبت نام و اعلام نتایج مدارس شاهد www.saja.medu.ir
و همچنین برای اعتراض نتایج تیزهوشان و نمونه دولتی
با مشاوران مرکز سامانه ندای مشاور در ارتباط باشید سایت این مرکز مشاوره https://moshaverin.org/