به طور کلی صرافی ها به دو دسته تقسیم می شوند ، صرافی که فقط مجاز به خرید و فروش نقدی ارز می باشد و بقیه معاملات ارزی به وسیله این نوع صرافی ممنوع باشد صرافی دسته اول می باشد. در صرافی دسته دوم علاوه بر خرید و فروش نقدی ارز ، به کارهای مرتبط با حواله های ارزی توسط موسسات مالی و اعتباری و ارائه نمودن خدمات ارزی برون مرزی توسط کارگزاران در چهارچوب قوانین ارزی ، مجاز می باشد. مدارکی که برای ثبت شرکت صرافی لازم است به شرح زیر می باشد :
انعقاد قرارداد
تهیه مدارک لازم
طی نمودن مراحل اداری در اداره ثبت شرکت ها
مشاوره با موسسه حقوقی معتبر
امضا اساسنامه و فرم های مورد نیاز