اصولا میزان دستمزد و نرخ باربری مشخص نیست .چون پروزه ها متفاوت هستند پس هزینه آنها نیز متفاوت است .البته به این معنی نیست که اتحادیه نظارتی بر آن ندارد .هزینه باربری با توجه به تعداد و نوع اثاثیه و حجم آنها و... فرق می کند .
دلایل مشخص نبودن هزینه اسباب کشی و باربری را بررسی می کنیم .
1- نوع وسایل :اسباب هر خانه با خانه دیگر فرق می کند و بعضی خانه ها دارای اسباب گرانی هستند پس باید بسته بندی آنها حرفه ایی باشد در این صورت باید هزینه بیشتری پرداخت شود .
2-نوع ماشین و تعداد بارگیری:هرچه تعداد لوازم بیشتر باشد در این صورت به تعداد ماشین بیشتری برای بارگیری نیاز است و هزینه نیز افزایش می یابد .
3-محل و مکان بارگیری:چنانچه مکان بارگیری در جای خوبی واقع نشده باشد یا زمان اسباب کشی با ترافیک همزمان شود در این صورت بازهم هزینه افزایش می یابد . افراد در هر منطقه باید از شرکتهای باربری در همان منطقه استفاده کنند .