بالابر الکتروهیدرولیک آکاردئونی به سیستم الکتروهیدرولیک مجهز می باشد و ارتفاع کاربردی آن تا 12 متر است. این نوع دستگاه به راحتی به وسیله یک نفر در مدت زمان کوتاهی قابل استفاده و استقرار می باشد. در این نوع دستگاه از آلیاژهای مخصوص در قسمت مفصل های بوم ها برای طول عمر بیشتر دستگاه استفاده شده است و به وسیله بازوهای اطراف دستگاه سطح اتکاء گسترده ایمن به وجود می آید. بالابر الکتروهیدرولیک آکاردئونی قابلیت کار با برق شهری و باطری را دارد. قابل ذکر است مدل SHEL دارای شاسی وچرخ بزرگ قابل یدک می باشد. همچنین این دستگاه دارای طراحی فشرده و کم حجم برای عبور از مکان های کم ارتفاع می باشد.