persianbax
از نگاه مشاوره خانواده، بارداری های ناخواسته، زایمان های سخت، به دنیا آمدن نوزاد نارس، تولد های زود هنگام، بی خوابی، از دست دادن اشتها، در برخی موارد تمایل به خودکشی، زود رنج شدن، تند مزاجی، عدم توجه و دقت، احساس پوچی، خستگی های مداوم، گوشه گیری، تنگی نفس، عدم تمایل به خوردن غذا، احساس گناه، احساس ترس از به دنیا آمدن زودهنگام بچه و ترس از خطراتی که مادر را تهدید می*کند و از همه مهم*تر مشکلات اقتصادی از عواملی هستند که می*توانند در افسردگی بعد از زایمان دخیل باشند. برای استفاده از مشاوره خانواده با تک مشاورین
در ارتباط باشید.