1ـ افقی 2ـ عمودی

عوامل گسترش آتش سوزی بصورت افقی عبارتند از:

ـ سرعت انتقال آتش در موارد گوناگون ـ انتقال حرارت به صورت تشعشعی ـ انفجار ناشی از احتراق و فشار ـ ریختن مایعات قابل اشتعال و جاری شدن ـ باد

عوامل توسعه آتش سوزی بصورت عمودی چیست

آتش سوزی به صورت عمودی سرعت بالاتری از افقی دارد و عوامل آن عبارتند از:

1ـ كانال كابل های برق، كولر و تهویه

2ـ كانال آسانسورها

3ـ پنجره*ها

4ـ راهروها و پله*ها

5ـ روزنه و منافذ سقف*های كاذب
متریال های پاششی ضد حریق (SFRM) در صنایع نفت ، گاز و پتروشیمی که احتمال زیاد وقوع انفجار است باید حتما برروی سطح اعمال شوند و نباید روی توری هایی با نام متال لت که چشمه های کوچکی هستند اعمال شوند یعنی برای بخش هایی که بصورت باکس و یا کانتور اجرا می شوند پشت آن ها خالی بوده و باید حتما با متریال پر شوند. یعنی در سیستم پوشش های ضد حریق توری فقط در یک سوم میانی متریال قرار بگیرد و نقش پیوند دهنده متریال را بازی کند نه سطح اتکای متریال.