- سقف کاذب کناف به صورت های مختلف از جمله دکوراتیو و ساده قابل پیاده سازی می باشد.

سقف های کاذب کناف ساده

در سقف های کاذب ساده دو نوع قابلیت اجرا داریم: تیپ A و تیپ B

تیپ A مخصوص فضاهای بالای ۵۰ متر مربع می باشد.

تیپ B برای فضاهای کمتر از ۵۰m یا دهانه ی کمتر از ۴ متر می باشد.

سقف های کاذب کناف دکوراتیو

در سقف کاذب های دکوراتیو بستگی به نوع طرح مصالح مصرفی از جمله ضخامت پانل و حجم سازه های اف ۴۷- U36- ال ۲۵ متفاوت می باشد.

سقف کاذب مشبک

۲- سقف کاذب مشبک یا ۶۰*۶۰ یا کلیک کناف: این نوع سقف کاذب که معمولا برای پارکینگ ها، فضاهای T شکل و … کاربرد بیشتری دارد و در اجرای آن از سپری های آ شکل و تایل های ۶۰*۶۰ استفاده می شود.