🔴 فوری: جمع بندی کنکور 98

✅ مشاوره با رتبه های برتر کنکور

☢️مشاوره مستقیم با دکتر دربندی ، برترین مشاور و استاد کنکور حال حاضر و کشور

⭕️ 021-47626200

⭕️ 09121247864

photo_۲۰۱۹-۰۲-۲۶_۱۴-۵۱-۴۶.jpgphoto_۲۰۱۹-۰۲-۲۶_۱۴-۵۱-۴۶.jpgwww.farayand-pasokh.com