نمونه*هایی از محل نصب تشخیص حرارت و دود در آسانسور
هدف: کمک به تعیین موقعیت آبپاش*ها، آشکارسازهای حرارتی و دودی درون آسانسورها مانند اتاق ماشین، فضاهای ماشین آلات، اتاق*های کنترل و فضاهای کنترل بر اساس نسخه*های فعلی و آیین نامه*های قابل اجرا. آیین نامه*ها بسته به این که آسانسور مسافربری یا باربری باشد، از کشش الکتریکی یا سیستم درایو هیدرولیکی در کابین آسانسورها استفاده می*کند و این که دارای یک بالابر قابل احتراق یا غیر قابل احتراق است و این که آیا ساختمان از آبپاش*های منطبق بر استانداردهای NFPA 13 یا NFPA 13R بهره می*برد، متغیر است.

این سند برای استفاده در ساختمان*های جدید با سیستم*های آب رسانی جزئی یا کامل طراحی شده است. الزامات مربوط به آبپاش در ساختمان*های موجود ممکن است بسته به تغییرات در کاربری ساختمان، لوازم جانبی، فواصل خروج، الزامات آیین نامه*ای یا عوامل دیگر مانند تعمیر و نگهداری آسانسور باشد. برای تعیین الزامات آبپاش در ساختمان*های موجود، تطابق با آیین نامه ساختمانی یا آتش نشانی مناسب را بررسی کنید.

هنگام نصب سیستم*های آبپاش در اتاق*های آسانسور های جدید یا موجود، در بالای بالابر و یا در چاهک*های آسانسورها که در آن عملیات آبپاشی بر کارآیی آسانسور تاثیر می*گذارد، SPS 318.1708 (3) (a) نیازمند نصب نسخه فعلی عملیات اضطراری آتش نشانی و در بند 8 جدول SPS 318.1013-4، نیازمند به نصب سیستم قطع اتصال شانت است. مجوز برای انجام این کار، توسط پیمانکار آسانسور مجاز و بازرسی مورد نیاز الزامی است.

برای خدمات نگهداری بلند مدت، مراکز استاندارد یک دستورالعمل در مورد نصب آبپاش در کابین صادر کرده است. در 13 اوت 2008، مراکز Medicare و Medicaid (CMS) یک مصوبه نهایی تحت عنوان برنامه*ها و الزامات ایمنی آتش نشانی برای خدمات مراقبتی بلند مدت، سیستم*های اسپری اتوماتیک را منتشر کردند.

این مصوبه بر تمام تجهیزات مراقبتی بلند مدت با سیستم نظارت بر سیستم اسپری اتوماتیک نظارت دارد، که مطابق با نسخه استاندارد ملی نصب و راه اندازی سیستم*های ایمنی در برابر آتش و استاندارد نصب سیستم*های آبپاش NFPA13 در سال 1999 است. تجهیزات سیستم*های آبپاش موجود، باید سیستم*های خود را بررسی کنند تا مطمئن شوند که آنها مطابق با الزامات نسخه سال 1999 NFPA 13 هستند.

می*توانید با شرکت آسانسور پادرا در رابطه با سیستم*های آبپاش و مراقبت*های بلند مدت، بیمارستان*ها و ساختمان*های دیگر مشورت کنید، که شامل گزینه*های احتمالی سیستم*های آبپاش مانند سیستم*های پاک کننده خواهد بود.

نکته: حذف یا تغییر سری سیستم*های آبپاش تنها با تایید آیین نامه ساختمانی مناسب یا آیین نامه آتش نشانی باید باشد، و نباید این سیستم به طور کامل حذف شود.

شرایط آیین نامه: موارد ذکر شده در این سند و آیین نامه اجرایی بر اساس موارد زیر است.

آیین نامه ساختمان SPS 362 و 366 (آگوست 2014)، IBC – آیین نامه بین المللی ساختمان (2009) و IEBC – آیین نامه بین المللی موجود ساختمان (2009)، NFPA 13 (2007)، NFPA 13R (2007)، NFPA 72 (2007)، SPS 318 (اوت 2014) و ASME A17.1 (2013) به جز مواردی که اشاره شده است.

آیین نامه*های اختصاصی
NFPA 13 در مورد کابین آسانسور و اتاق ماشین.

آبپاش*های موجود در چاهک*های آسانسور ها باید در دیوارهای جانبی نصب شوند در ارتفاع کمتر از 2 فوت بالاتر از کف چاله بهترین مکان برای نصب است.

میزان درجه حرارت برای آبپاش*ها در کابین ماشین آسانسورها و یا در بالای بالابر باید دارای نسبت درجه حرارت معمولی یا متوسط ​​باشد.

H2 NFPA 72 برای تجهیزات ابتدایی

سیستم*های هشدار آسانسورها برای عملیات اضطراری آتش نشانی و خاموش کردن آسانسور باید مطابق استانداردهای مطرح شده باشند.

چاهک*های آسانسورها دارای سنسور حرارتی مرتبط با آبپاش چاهک نیستند، زیرا استفاده از آشکارسازهای حرارتی در ارتفاع*های بیش از 12 اینچ زیر سقف مجاز نیست.

فاصله بین تجهیزات ابتدایی برای راه اندازی دستگاه*ها مطابق با موارد زیر تعیین می*شود: سقف*های بلند، شیب دار و شیروانی، سقف*های دارای تیر و مناطقی که دارای حرکات شدید باد هستند.

نکته: در سال 2007 و قبل از آن، NFPA 72 به طور مستقیم در مورد لابی آسانسورها با سقف*های بلند که معمولا در یک راهرو قرار دارند یا لابی*های آسانسورها در سازه*های سطحی باز و سقف گنبدی باز که معمولا در نیروگاه*ها یافت می*شود، مورد استفاده قرار نمی*گیرد.

این موقعیت*ها منحصر به فرد هستند چرا که محل توقف آسانسور می*تواند در دو طبقه مختلف به اشتراک گذاشته شود، به طوری که دود می*تواند در این فضای بین طبقه*ای تجمع یابد.

تشخیص منبع آتش ضروری است چرا که می*تواند آسانسور را به ایمن*ترین طبقه منتقل کند. آمار 2010 NFPA 72، اعلام می*کند: اگر قصد شروع عملیاتی را دارید که در آن خطر دود یا آتش یک شیء یا فضای خاص را تهدید می*کند، مجاز هستید آشکارساز را در نزدیکی آن شیء یا فضا نصب کنید.

این ضمیمه شامل موارد زیر می*شود: هنگامی که دود و یا آتش سوزی مناطق و فضاهای خاصی را تهدید می*کند، مانند محل توقف*های آسانسور که دارای سقف به ارتفاع بالای 15 فوت هستند، آشکارساز باید روی دیوار بالایی و در بالای 60 اینچی بالای درب آسانسورها قرار بگیرد .